NGFs generalsekretær og ass. generalsekretær ønsker et møte med representanter for klubbene i midt-Norge (styreleder, styremedlem og eventuell daglig leder) for å få innspill til hva som bør være NGFs oppgaver i framtiden og hvilke behov dere ser for bistand fra NGF, samt at vi får en diskusjon om hvordan dette kan løses på best mulig måte.

Publisert mandag 26. juni 2017

Dere tilhører en golfregion der det pga lange reiseveier er vanskelig å samle alle til et forholdsvis kort møte. Det er imidlertid viktig for oss å få innspill fra dere alle og derfor ønsker vi å invitere dere til å prøve ut noe nytt i NGF-sammenheng.

Vi inviterer til nettmøte/videokonferanse torsdag 29.juni kl. 16.00 - 18.00.

Skype har svakheter på såpass lange møter og med så mange deltakere som vi håper at det kan bli på dette møtet. Derfor vil vi ta i bruk et annet system som er enkelt i bruk og der dere bare må klikke på en link som dere mottar fra oss. Da trenger vi en påmelding fra dere som inneholder den e-postadressen som dere vil være tilknyttet når møtet avholdes.

I starten av møtet vil vi holde en ca. 15 minutters innledning for å sikre en felles plattform. Deretter er det først og fremst dere som skal ha ordet. Vi ønsker som sagt deres innspill på hva NGF skal bidra med overfor dere i framtiden og hvordan vi best kan gjøre det.

Vi håper på snarlige tilbakemeldinger fra dere og påmeldinger med info om hvilken e-postadresse dere vil være tilknyttet på møtetidspunktet.

Eventuelle spørsmål kan rettes til assisterende generalsekretær Rune Hauger.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club