Søk om økonomisk støtte innen 7. februar til lokalt arrangement.

Publisert tirsdag 25. januar 2022

I frivillighetens år oppfordres organisasjoner til å delta med lokale arrangement for å synliggjøre frivilligheten, og ikke minst hva klubben har å tilby av aktivitet i lokalsamfunnet.

NGF har valgt ut 7. juni til golfens "VÅR DAG"- arrangement som vi har kalt #golfglede.

Sparebankstiftelsen DNB støtter VÅR DAG-kampanjen. Søk om midler til aktivitet/arrangement på klubben 7. juni!

Aktiviteten/arrangementet må inkludere målgruppen barn og unge, men voksne kan også delta. For å få støtte må klubben også samarbeide med en annen forening eller en offentlig aktør. NGF vil synliggjøre klubber som vil gjennomføre lokale arrangement på våre nettsider.

Les mer, og søk om støtte innen 7. februar.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club