Alle klubbene vil i disse dager få tilsendt undersøkelsen til klubbens offisielle e-postadresse.

Publisert tirsdag 20. april 2021

Undersøkelsen er utarbeidet og gjennomføres som et samarbeid mellom GAF og NGF.
Målet med undersøkelsen er å få bred og god informasjon om trender og utvikling i golf-Norge, sentrale forhold i klubbene, klubbhverdagen, bruk av verktøy, tid og ressurser.

Vi, GAF og NGF, vil bruke resultatene i vårt felles arbeid for å utvikle et best mulig tilbud til klubbene og dermed en positiv utvikling av golfsporten i Norge.

Det er frivillig å delta, men det er viktig for oss at dere vil ta dere tid til å besvare undersøkelsen. Besvarelsen blir behandlet konfidensielt og vil ikke bli brukt til andre formål.

Det tar rundt 30 minutter å besvare undersøkelsen, og den er lagt opp slik at dere kan hoppe over spørsmål dere ikke finner relevante eller ikke ønsker/kan svare på. Vi oppfordrer likevel til å bruke tid på å svare på alle spørsmål, da deres svar er viktig for å kunne gi et bilde av utviklingen i klubbene.

Hovedresultatene fra undersøkelsen blir presentert på et webinar senere i vår.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club