Gjensidigestiftelsen inviterer lag og foreninger som har lyst og mulighet til å tilrettelegge for åpne, inkluderende og koronatrygge aktiviteter for barn og unge i sommerferien til å søke midler.

Publisert tirsdag 16. februar 2021

Det er også mulig å søke om støtte til å skape sommerjobb for ungdom som en del av planleggingen og gjennomføringen av aktivitetene.

Søknadsfrist er 9. mars 2021.

Mer informasjon finnes på Gjensidigestiftelsens nettsider.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club