NGF har signert en samarbeidsavtale med Foreningen Et Slag av Gangen vedrørende samarbeid rundt Golf Grønn Glede (GGG) og prosjektet Et Slag av Gangen (ESAG).

Publisert torsdag 24. mars 2022

GGG er siden 2005 NGFs satsningsområde innen tilrettelagt golf, hvor personer som av ulike årsaker har behov for tilrettelegging får tilbud om å delta i golfaktivitet etter egne forutsetninger og ønsker, samtidig som det sosiale ivaretas.

ESAG er et tiltak for unge mennesker med rusrelaterte og psykiske utfordringer hvor man vil bidra til økt livskvalitet gjennom fysisk aktivitet og en trygg og sosial møteplass.  ESAG skal gi deltakere et sted å gå til og høre til etter at de har avsluttet behandling eller soning, og hvor deltakerne kan komme inn i nye rusfrie rutiner.  I tillegg til fysisk aktivitet gjennom golf er arbeidstrening en viktig dimensjon i prosjektet. ESAG er brobygger mellom klubb, institusjoner og det offentlige, og bidrar med midler for klubbenes aktivitet overfor målgruppen.

Mål for samarbeidet er å bidra til at personer med utfordringer innen rus eller psykisk helse blir introdusert for golf, og at deltakerne får GGG/ESAG som en ramme for sosial kontakt ut over selve golfaktiviteten.

Alle deltakerklubber i GGG kan inngå samarbeid med Forening Et Slag av Gangen både i forhold til tilrettelagt golfaktivitet og til arbeidstrening på golfbanen/anlegget. Det er også åpning for andre klubber å knytte seg til GGG/ESAG. 

Her kan du lese mer om GGG.

Her kan du lese mer om ESAG.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club