NGF kjører for tiden en kampanje i sosiale medier for å bidra til å synliggjøre tilbudet for å kombinere golf og videregående utdanning.

Publisert tirsdag 26. januar 2021

Her er en link til en av filmene i kampanjen, om klubben ønsker å dele innholdet på sin Facebook-side: https://fb.watch/3ei6neKWHc/

Kampanjen går frem til søknadsfristen 1. mars.

Flere skoler kombinerer golf og videregående utdanning. Her finner dere link til noen av de tilbudene som eksisterer i Norge slik skolene selv beskriver det.

Kontakt

Aleksander Ottersen Mile

Innholdsansvarlig 950 88 082 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club