Her følger noen generelle beskrivelser av de ulikheter som den enkelte golfklubb opererer under i disse koronatider.

Publisert fredag 19. mars 2021

Nå er vi i starten av en ny utendørs golfsesong i Norge. De muterte virusene vi nå sliter med er mer smittsomme, rammer yngre aldersgrupper og kan gi alvorligere sykdom enn det vi hadde i fjor vår og sommer. Derfor er avstand viktigere enn noen gang, og vi anbefaler generelt å øke fra 1 til 2 meter i omgang med andre mennesker, enn de du bor sammen med. Munnbind kan ikke erstatte andre tiltak som avstand og gode smittevernregler, men kanskje likevel være til noe hjelp dersom de brukes riktig.

I henhold til de nasjonale koronabestemmelsene er det åpning for å kunne:

  • Avvikle selskapsrunder med koronarestriksjoner og åpne treningsanlegg.
  • Gjennomføre organiserte treninger og kurs med individuell avstand på min. 2 meter.
  • Ha maks 200 personer på arrangement utendørs forutsatt at deltakerne kommer fra samme idrettskrets.

I områder med stort smittetrykk (tiltaksnivå A og B)* gjelder bl.a. følgende:

  • Det er åpning for å kunne avvikle selskapsrunder for klubbens egne medlemmer.
  • Treningsområder som f.eks. driving range må holdes stengt.**
  • Det kan ikke gjennomføres noen organiserte treninger eller kurs.**
  • Det er ikke tillatt med arrangement.
  • Proshop og kafé anbefales at holder stengt eller tilbyr klikk og hent / «take-a-way».

NGF minner om at jobb nummer en nå er å slå ned smitten og at golf for en periode må komme i annen rekke. Myndighetene er klare på at reiser som ikke er strengt nødvendige frarådes og at man ikke skal reise fra en kommune med mye smitte til en kommune med lite, for å få tjenester, service og delta i aktiviteter som man ikke får i sin hjemkommune.

Kommunene kan ha strengere regler enn det vi henviser til her og da må dere rette dere etter dem.

Både anleggseiere og enkeltpersoner må vurdere sin egen situasjon og muligheten til å ivareta smittevernreglementet.

Dette gjelder foreløpig fram til og med 14. april 2021.

*Pr. 20. mars er dette enkelt forklart Oslo, Viken, Vestfold, Grenlandsområdet, Haugalandet og Bodø. Kommuneoppramsingen finner dere i covid-19 forskriftens § 16 a

**Gjelder ikke barn og unge under 20 år, i grupper på maks 10 personer, utendørs.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club