Golfballer på avveie?

Rask spørreundersøkelse blant klubbene

Golfballer som blir liggende i naturen får stadig større oppmerksomhet i offentligheten. I den anledning gjennomfører NGF en spørreundersøkelse som vi håper klubbene tar seg tid til å svare på. 

Undersøkelsen sendes ut i slutten av uke 23, består av fire spørsmål og tar kort tid å besvare.