Det er gledelig stor aktivitet i norske golfklubber for tiden. Det har også medført en betydelig økning i henvendelser til GolfBox Support teamet, som har forsøkt å bistå og hjelpe så raskt som mulig.

Publisert tirsdag 16. juni 2020

Samtidig ser vi at en for stor del av henvendelsene kommer direkte fra spillere. Dette skyldes i mange tilfeller at klubbene ikke har kunnet svare, og derfor har bedt medlemmet henvende seg direkte til GolfBox Support. Årets sesongstart har vært spesielt travel for de fleste klubbene, og ved at henvendelser fra spillere har blitt besvart av GolfBox Support, så har dette avlastet klubbene i en presset situasjon.

Men, vi må likevel minne om at GolfBox Support først og fremt skal gi support og opplæring til golfklubbene. Det er golfklubbene som bør få prioritet, slik at vi kan sikre rask og god bistand. Nettopp derfor ber vi om at det er golfklubbene som skal bistå og følge opp spørsmål fra sine medlemmer både ved spørsmål om medlemskap, handicap, innlogging og øvrige spørsmål om GolfBox.

Dersom klubben trenger hjelp for å svare medlemmet er det golfklubben som skal ta kontakt med GolfBox Support. Vi henstiller golfklubbene til ikke å be sine medlemmer om å ta direkte kontakt med GolfBox Support, men at klubben selv tar kontakt. På den måten får vi hjulpet klubbene raskere, og vi vil også kunne gi en bedre opplæring og sikre kompetanseheving i klubbene.

Åpningstidene til GolfBox support er kl. 08.00 – 21.00 på hverdager, og kl. 09.00 – 16.00 i helger/helligdager.
Dette gjelder for henvendelser til info@golfbox.no, på telefon 69 15 69 69 eller +45 2173 4000.

Norsk supporttelefon er ikke bemannet i hele åpningstiden da det kun er en person som betjener det norske supportnummeret innenfor sin arbeidstid. Norsk supporttelefon er ikke bemannet når det holdes kurs og webinarer, som er en viktig del av kompetansebyggingen for klubbene. På tider da norsk support ikke er tilgjengelig kan klubbene innenfor åpningstidene ringe direkte til GolfBox i Danmark eller sende henvendelsen på e-post.

FAQ – fra spillere

Hvorfor har jeg fått dette handicapet?

Etter konverteringen til WHS er det et stort behov for opplæring av både medlemmer og ansatte/frivillige i klubbene. NGF har lagt ut informasjon på hjemmesiden, som vi oppfordrer klubbene til å lese seg opp på. Både handicapkomiteene, men også medlemmer av turneringskomiteer og andre som jobber med medlemshåndtering bør sette seg inn i disse sidene:

Klikk her for å komme til informasjon om World Handicap System (WHS)

Hvordan kan jeg logge inn på GolfBox?

Kun spillere som er medlem av en golfklubb tilsluttet NGF får tilgang en profil og bruk av GolfBox. Klubben skal registrere medlemmet med en e-post adresse, og så snart medlemsforholdet er i orden skal klubben sende en innloggingslink til medlemmet.
Dersom medlemmet ikke klarer logge seg inn, bør det først sjekkes at rett e-post adresse er registrert i medlemsregisteret. Deretter kan medlemmet selv benytte seg av «Glemt passord funksjonen» på innloggingsboksen. Da vil medlemmet få tilsendt link for å endre passord. Deretter kan medlemmet på sin profil endre både brukernavn og passord.

Hvorfor får jeg ikke e-post?

Spillere kan selv sette opp hva slags e-post og sms varsling de ønsker. De kan velge å få en e-post hver gang det kommer en beskjed om f.eks. godkjenning av score som markør, opprettelse og/eller endring av starttid og offentliggjøring av starttid i turnering. Alt dette finner medlemmet selv under Min Forside – Rediger profil.

Jeg er medlem i to klubber og har to profiler i GolfBox.

Spillere kan være medlem i en eller flere norske klubber, men de skal kun ha ett handicap og én profil i GolfBox. Klubben skal sørge for å innhente informasjon fra medlemmet om han eller hun er medlem i flere klubber, og deretter gjøre et dublettsøk og en dublettsammenslåing hvis det finnes to profiler. Klubben som oppretter dublettsammenslåing må være oppmerksom på å velge det riktige scorearkiv og handicap på spilleren. Klubben skal også sørge for å behandle forespørsler om dublettsammenslåing fra andre klubber.

Jeg er medlem i to klubber, men vil bytte hjemmeklubb

Det er klubben hvor medlemmet ønsker å ha hjemmeklubb som skal opprette en forespørsel om endring av hjemmeklubb til nåværende hjemmeklubb. Dette gjøres direkte på medlemmets profil av administrator. Den andre klubben skal godkjenne eller avslå forespørselen. Klubben skal også sørge for å behandle forespørsler om endring av hjemmeklubb fra andre klubber.

Hvorfor kan jeg ikke bestille starttid?

Det er klubbene som bestemmer hvem som til enhver tid skal kunne bestille starttid i GolfBox. Dette settes opp via Ressurser og bookingregler. Dersom spillere får feilmelding ved booking er det i de aller fleste tilfellene på grunn av hvordan bookingreglene er satt opp.

HAR DU SETT VÅRE nettbaserte KURS?

Vi har laget modulbaserte nettkurs i både GolfBox Admin og GolfBox Turnering. Kursene består av webinarer innenfor aktuelle temaer i GolfBox.

Kontakt

Kristin Julie Klæboe Larsen

Support- og utdanningskonsulent GolfBox 69 15 69 69 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club