19.oktober 2019 velges styret i nye Viken idrettskrets og nå ber valgkomiteen om kandidater til den nye storkretsen.

Publisert mandag 25. februar 2019

Valgbare kandidater må være medlem av idrettslag i et av de tre fylkene Buskerud, Østfold eller Akershus. Styret skal bestå av 12 medlemmer og funksjonsperioden er fra 1.1.2020 til ordinært kretsting våren 2022. Frist for å melde kandidater til valgkomiteen er 12. april 2019.

For mer informasjon se vedlagte brev fra valgkomiteen.

De som måtte ønske å diskutere sitt eller andres kandidatur med NGF, kan kontakte generalsekretær Tor-Anders Hanssen eller assisterende generalsekretær Rune Hauger.

Kontakt

Tor-Anders Hanssen

Generalsekretær / Avdelingsleder stab 993 11 922 e-post

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club