Påmeldingene strømmer nå inn til Golfforum lørdag 7. november. På programmet står ivaretakelse nå og i fremtiden.

Publisert fredag 9. oktober 2020

For første gang skal Golfforum arrangeres digitalt. Det studiosendte programmet på ca. fire timer vil strømmes direkte til golfklubber over hele landet.

Innholdet vil i all hovedsak bestå av relevante foredrag og intervjuer. Det blir også mulig å stille spørsmål underveis. Vi ønsker å gjøre forumet interaktivt med alle som deltar, sier Lise Bjørnstad, spesialrådgiver i NGF og prosjektleder for Golfforum 2020.

Vi har et spesielt år bak oss. Covid-19 har endret verden, men hvor lenge? Golfsporten har fått et kjempeløft, men vil det vare? Og hvilke krav setter fremtidens spillere til oss?

Det er noen av spørsmålene vi søker svar på, forteller Bjørnstad.

Programmet vil sette fokus på internasjonale trender, rikets tilstand, de unge voksne, fremtidens toppgolfere og den viktige ivaretakelsen.

Etter ti år med nedgang opplever vi plutselig at nye grupper strømmer til golfen igjen. Det betyr at vi må snu oss raskere enn vi trodde, at fremtiden er nå, understreker prosjektlederen.

For første gang er snittalderen på den norske golfspilleren under 50 år. Andelen med barn og unge vokser. Og klubbene rapporterer om medlemsøkning og større aktivitet.

Vi opplever nå en ny golfboom. Samtidig vet vi at pilen raskt kan peke nedover igjen om vi ikke endrer oss i takt med de nye brukerne. Jente- og kvinneandelen er fortsatt lav. De unge voksne har andre krav.

Fremtidens vinnere er de som er best på å tilpasse seg den nye virkeligheten, sier Lise Bjørnstad.

Tentativt program:

  • Golfrikets tilstand
  • Hvor står golfen i Europa i 2020?
  • Livet etter COVID-19
  • Hvem er de nye golferne og hva krever de?
  • Oops! Vi rekrutterte 20000. Hva nå?
  • Toppidrett, talentutvikling og turnering
  • Digital strategi
  • Prisutdelinger, med mer

Meld deg på Golfforum her.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club