Det store spørsmålet - Er det styret eller daglig leder som bestemmer?

Forholdet styret og administrasjon er et tema som det snakkes mye om bak lukkede dører, men som sjelden tas opp i plenum. Samhandlingen mellom styret og administrasjonen kan bli en kilde til mye frustrasjon.

På fagdagen vil styreleder Henning Molander Ott og daglig leder André Jåtog i Bærum Golfklubb snakke om hvordan de har løst samhandlingen i klubben. Målet med seansen er at deltagerne skal ha mulighet for både å stille spørsmål og diskutere forskjellige problemstillinger knyttet til hvordan man fordeler oppgaver og roller i klubben.

For mer informasjon og påmelding

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club