Det store spørsmålet - Er det styret eller daglig leder som bestemmer?

Publisert tirsdag 6. november 2018

Forholdet styret og administrasjon er et tema som det snakkes mye om bak lukkede dører, men som sjelden tas opp i plenum. Samhandlingen mellom styret og administrasjonen kan bli en kilde til mye frustrasjon.

På fagdagen vil styreleder Henning Molander Ott og daglig leder André Jåtog i Bærum Golfklubb snakke om hvordan de har løst samhandlingen i klubben. Målet med seansen er at deltagerne skal ha mulighet for både å stille spørsmål og diskutere forskjellige problemstillinger knyttet til hvordan man fordeler oppgaver og roller i klubben.

For mer informasjon og påmelding

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club