Den 1. juni var det Women´s Golf Day over hele verden. Golf-Norge markerte dagen ved å rulle ut sin nye storsatsing for jentene.

Publisert onsdag 2. juni 2021

I over ti år har Golf-Norge hatt et mål om å rekruttere flere jenter. Men mange har falt fra, og kvinneandelen er blitt mindre. Det vil golfforbundet og samarbeidende klubber gjøre noe med.

Tirsdag ble Golfjentene offisielt lansert med egen nettside – golfjentene.no – og sosiale kanaler som Facebook og Instagram.

På tvers av klubbene

Golfjentene er et arrangementsbasert program for jenter opp til 19 år. Med fellestiltak på tvers av klubbene kan jenter trene og ha det gøy sammen, med golf og andre aktiviteter. Alt skal skje på jentenes egne premisser, sier Benedikte Brynestad Grøtvedt.

Som jenteansvarlig i NGF er hun én av flere ressurser som nå er koblet på i en helthetlig satsing på barn og unge.

Vi ønsker å løfte juniorgolfen på riktig måte. Vi skal se hele mennesket, og skape en robust neste generasjon, forklarer Fredrik Due, avdelingsleder for bredde og utvikling.

For «Golfjentene» er bare starten på noe større. Men rekkefølgen på lanseringen er ikke tilfeldig.

Jentene kommer først fordi de trenger det mest, fastslår Due.

Og denne gangen skal vi gjøre det skikkelig. Vi har nå fått på plass et helt team av folk som brenner for dette. Og vi skal gjøre alt vi kan for å hjelpe klubbene. For det er ute i miljøene at utviklingen må skje.

Enormt potensial

Siden nyttår har «Team barn og unge» jobbet aktivt for å samle de gode kreftene i Golf-Norge. Mange jenter er isolert på hver sin kant. Grunnidéen med Golfjentene er at vennskap og kjennskap på tvers av klubbene vil bidra positivt til både rekrutteringen og ivaretakelsen.

Jo, vi har en del jenter som spiller golf, men miljøene er sårbare og potensialet er så enormt mye større, sier Benedikte Brynestad Grøtvedt.

Mange steder blir jentene stående helt alene. Derfor lager vi nå en arena der flere jenter skal få sjansen til å prøve golf. Det er en arena som ikke handler om konkurranse. Det får de i sine egne klubber, på Narvesen Tour eller Srixon Tour. Golfjentene skal være et fristed hvor de kan trene og leke med andre jenter, og bli kjent på tvers.

Responsen ute i klubbene har vært svært positiv. I flere regioner er samarbeid for lengst i gang. Nye regioner og klubber rekrutteres løpende. Plakater, kommunikasjonsmateriell og treningsutstyr er en del av avtalen.

Når pandemien etter hvert tillater det, vil arrangementene bli stadig hyppigere. En felles nettside på golfjentene.no skal styrke båndene og fellesskapsfølelsen.

Alle må bidra

Jenterekruttering har stått på planen i mange år, men ingenting skjer av seg selv. Alle må bidra. Vi håper å inspirere mange i dette løftet, poengterer Fredrik Due.

For dette er ikke en oppgave for NGF alene. Vi kommer ingen vei med arrangementer og kommunikasjonsmateriell hvis jentesatsingen ikke forankres ute i klubbene.

Derfor teller han antall ildsjeler som brenner for prosjektet.

Vi trenger flere hender, betalte og ubetalte, som vil være med å løfte fram jentene. Det er det viktigste nå i starten, forsikrer han.

I bestillingen fra Golf-Norge står det at andelen jenter skal øke. For ett år siden så det ut som en relativ grei oppgave. Men i løpet av 2020 har det strømmet mange unge til golfen, og spesielt gutter. Så på kort sikt handler det om å få med flere jenter, så får heller andelen vokse etter hvert.

Dette er «Team barn og unge».

Når Norges Golfforbund nå lanserer «Golfjentene» er det en del av en helhetlig satsing på barn og unge. Teamet ledes av avdelingsleder for bredde og utvikling, Fredrik Due. Med seg i teamet har han Anders Thelberg, Jonas Lilja, Benedikte Brynestad Grøtvedt, Monica Andrén Gundersrud, Julie Christine Riis Lied og Harald Haraldsen.

Kontakt

Benedikte Brynestad Grøtvedt

Prosjektleder 917 48 440 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club