Regjeringen innfører støtteordning for idrettslag.

Publisert onsdag 19. januar 2022

Regjeringen har besluttet å innføre en nasjonal støtteordning for idrettslag og frivillige organisasjoner med høye strømkostnader. Ordningen skal gjelde fra desember 2021 til mars 2022.

Rammene for strømpakka vil beregnes etter om lag samme modell som for husholdninger, som får dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider 70 øre per kW. Det tas forbehold om at kommunen har hatt en gjennomsnittlig strømpris i desember på over 70 øre per kWt. Kommunene skal deretter fordele tilskuddet til lokale lag og foreninger.

Ordningen skal være enkel og innebære minst mulig papirarbeid for idrettslagene. Kultur- og likestillingsdepartementet vil komme tilbake med ytterligere detaljer rundt innretningen på tilskuddsordningen.

 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club