I november samles golf-Norge på Golftinget. NGF-president Egil Hatling oppfordrer alle klubber til å melde seg på.

Publisert onsdag 13. oktober 2021

Det er her avgjørelser blir tatt. Tinget er navet i vårt idrettsdemokrati, påminner golfpresidenten.

Fra gammelt av, slik vi kjenner det fra Snorres kongesagaer, var «ting» en sammenkomst der frie menn møttes for å drøfte lovforslag og avgjøre stridsspørsmål. De historiske samlingene skulle gi navn til både Stortinget, danske Folketinget og islandske Alltinget.

Og i golfens rike er ingen møter viktigere enn det som skal skje på Lily Country Club vis a vis Miklagard Golfklubb den 21. november.

Golftinget er vår øverste myndighet, stedet for meningsbryting og den praktiske utøvelsen av folkestyret. Vi har viktige saker å ta opp, og det er klubbene som stemmer. Da er det viktig å være til stede, helst med både stemmeberettigede og flere fra klubben, påpeker Hatling.

I forkant av selve tingforhandlingene blir det mulighet for faglig påfyll gjennom fagdag fredag og temadag lørdag.

Golftinget arrangeres annethvert år, og forutsetningene er ganske annerledes nå enn sist vi var samlet på tinget. I løpet av to år med pandemi har vi fått over 30.000 nye medlemskap, digitaliseringen har skutt fart, og folks vaner har endret seg. Det legger føringer for både virksomhetsplanen og tiltakene framover, understreker Egil Hatling.

I løpet av tre dager skal den faglige innsikten økes, relasjonene bygges opp igjen og viktige beslutninger tas.

Golftinget er faglig, sosialt og viktig. Jeg håper å se alle klubbene på Miklagard i november, sier golfpresidenten.

Mer informasjon og mulighet for påmelding finnes her.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club