I henhold til Lov for Norges Golfforbund, skal fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag til Golftinget være gjort tilgjengelig senest 2 uker før tinget.

Publisert tirsdag 31. oktober 2017

Saksliste og saksdokumenter kan lastes ned fra denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club