Golftinget 2017 avvikles på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 11.-12. november.

Publisert tirsdag 4. april 2017

Fredag 10. november arrangeres Fagdag (som er åpen for alle), som innledning til tinghelgen.

Fagdag ble første gang gjennomført på Golftinget i 2015 og videreutviklet på Golfforum 2016. Begge ganger med suksess. Vi ønsker å starte fagdagen med noen plenumssesjoner. Deretter blir det lagt opp til parallellsesjoner i større og mindre møterom.

Anleggskonferansen arrangeres 9. og10. nov. på samme sted. Konferansen er spesielt rettet mot greenkeepere og andre faginteresserte. Programmet for denne konferansen er allerede lagt, men for fagdagen, ønsker vi innspill til programmet og innspill om erfaringer som klubben sitter på som dere kan tenke dere å dele med andre.

Send oss disse via denne linken så raskt som mulig, og senest innen 20. april.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club