Etter at de nye reglene for representasjon på golftinget ble vedtatt i 2019, vil mange klubber denne gang kunne stille med flere stemmeberettigede representanter.

Publisert onsdag 22. september 2021

Husk at ved valg/oppnevning av representanter til golftinget, skal klubber som stiller med to eller flere representanter velge/oppnevne representanter fra begge kjønn, ref. NGFs lov § 5 om kjønnsfordeling.

Eventuell søknad om dispensasjon fra kjønnsfordelingen må fremmes for idrettskretsen. NGF kjenner ikke til at idrettskretsen har gitt dispensasjon de senere årene.

Mer informasjon finner du i innkallingen som er vedlagt på denne siden.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club