NGF ønsker innspill fra golfklubben innen 1. juni.

Publisert onsdag 19. mai 2021

Selve Golftinget gjennomføres søndag 21. november, men tinghelgen starter fredag 19. november med fagdag. Som tidligere vil denne dagen bli kjørt med et bredt faglig innhold, og i parallellsesjoner. Vi har tidligere kalt møtene for #nyttig-møter, da denne dagen først og fremst skal inneholde tema som er nyttige for klubbene.

Lørdag 20. november arrangerer vi Temadag. Denne dagen vil inneholde en statusrapport på hvor vi står i dag, men her løfter vi også blikket og ser framover, og setter fokus på tema som vi mener er viktige for golf-Norge framover.

Programkomiteen for Temadag og Fagdag ønsker innspill fra golfklubben på hva dere mener er viktige tema som bør belyses.

Her kan du sende inn klubbens innspill.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club