Fikk du ikke med deg Golftinget? Har får du en rask oppsummering på vedtakene som ble gjort.

Publisert tirsdag 14. november 2023

Lovendringer
Som vanlig ble NGFs lov revidert. Den første endringen besto i å endre benevnelse fra kontrollkomite til kontrollutvalg. Endringen er kun begrunnet i å få en konsistent terminologi gjennom lovverket, da benevnelsen «utvalg» er benyttet i § 17 nr 14 om valg av Kontrollutvalg. Endringen innebærer ingen realitetsendringer.

Fra og med 2023 er det Golftinget som skal behandle styremedlemmenes honorar. Begrunnelsen for dette er at NGF ønsker en åpenhetskultur rundt styrehonorarer i tråd med krav om gjennomsiktighet. 

Styrehonorar
Styrehonorar for kommende tingperiode ble enstemmig vedtatt til kr 350 000 per år i fast honorar til presidenten, kr 60 000 per år i fast honorar til visepresidenten, samt kr 40 000 per år i fast honorar per styremedlem.

Utredninger
NGF skal i løpet av kommende tingperiode utrede hvorvidt magasinet Norsk Golf fortsatt skal produseres som trykt magasin i tillegg til digitale kanaler.

Videre skal NGF utrede alternativer til GolfBox. GolfBox er for tiden Golf-Norges fagsystem for golf og har en helt sentral rolle i den daglige driften av golfklubbene og NGF. GolfBox hatt noen svært krevende år, særlig fra starten av koronaperioden og frem til nå. Det har ført til at deres kapasitet ikke har vært så god som vi forventer. NGF ønsker derfor å undersøke om det finnes andre løsninger på markedet som kan tilfredsstille Golf-Norges totalbehov for et fagsystem for golf.

API’er
NGF beklager at tingvedtaket fra 2021 ikke har blitt fulgt opp tilfredsstillende, og NGF skal nå arbeide for å åpne GolfBox for eksterne API’er for datautveksling, i tråd med tingvedtaket fra 2021. Dette arbeidet skal prioriteres, gjennomføres så snart som mulig og senest innen neste års Golfforum.

Klubbenes kontingent til NGF
Beregningsgrunnlaget for golfklubbenes årlige kontingent til NGF i 2024 og 2025 settes til kr 391 per medlemskap 20 år og eldre i kalenderåret. 

Valg
For valg av forbundsstyre, se egen sak. For valg av komiteer og utvalg, se HER.

Kontakt

Jens Kristian Hansen

Assisterende generalsekretær 909 26 722 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club