Gikk du glipp av Golftinget 2021, eller trenger du en oppfriskning av hva som ble vedtatt? Her er vår oppsummering av det flere hyllet som «tidenes beste golfting».

Publisert fredag 10. desember 2021

Rekordantall på tinget: - Tidenes beste

Flere hundre representanter fra Golf-Norge var samlet på Lily Country Club. Tinghelgen ble nettopp den store golffesten som vi alle har ventet på.

De fleste av landets golfklubber var på plass allerede fredag. Fagdagen, med foredrag, debatter og presentasjoner, trakk et rekordstort antall til Miklagard – hvor ansatte og frivillige sirkulerte fritt mellom møterom og konferansesaler.

Trenerkonferansen og Anleggskonferansen var de to største arrangementene. I tillegg hadde vi mindre sesjoner i flere løp. Den store deltakelsen og de gode tilbakemeldingene forteller at fagdagen er blitt en viktig møteplass for å dele kunnskap og bygge relasjoner i Golf-Norge, sier generalsekretær Tor-Anders Hanssen i NGF.

I løpet av to år med koronapandemi har Golf-Norge vært i stor omstilling. Klubbene har ikke bare fått over 30.000 nye spillere i perioden. Mange tillitsvalgte og ansatte er også nye.

Behovet for å dele kunnskap, er bare blitt større. Samtidig er temaer som banedrift, digitalisering, frivillighet, trenerutdanning og nytenkning rundt rekruttering og ivaretakelse, blitt enda viktigere, bekrefter generalsekretæren.

Under temadagen lørdag fikk delegater og deltagere bedre innsikt i den norske golfvirksomheten. Det ble satt av tid til å gå gjennom innkomne forslag, der både forslagsstillere og NGF-styret fikk presentere sine syn.

Temadagen er svært viktig. Mange klubber rapporterer at den er klargjørende og skaper mer forståelse for helheten. Det gir gode forutsetninger for klubbene til å ta gode valg, sier Tor-Anders Hanssen, som har fått mange gode tilbakemeldinger etter tinghelgen.

Aldri før har så mange vært samlet på golftinget. Og når mange også beskriver det som «det beste tinget de har vært på», har vi grunn til å være fornøyde. Vi er her for klubbene.


Fornyet tillit til Hatling og styret

Egil Hatling (54) fortsetter som golfpresident i to nye år. Det bestemte 113 delegater fra norske golfklubber på golftinget.

Hatling, advokat og partner i advokatfirmaet DLA Piper, ønsket selv gjenvalg. Han fikk samtidig med seg alle de sju andre kandidatene som valgkomitéen hadde innstilt til NGF-styret.

I hvert styremøte mister vi aldri de fire hovedpunktene i virksomhetsplanen av syne: rekruttering, ivaretakelse, toppidretten og økonomiske rammebetingelser for golfsporten. Disse fire hovedområdene vil det fortsatt være fullt fokus på, men kanskje spesielt på ivaretakelse, tatt i betraktning hvor mange nye golfere som har strømmet til det siste året, sier Hatling.

Da han ble valgt på tinget i 2019, var verden normal og medlemsmassen synkende for tiende år på rad. Så kom koronapandemien og snudde alt på hodet. Golf-Norge har i dag det høyeste aktivitetsnivået noensinne.

Samtidig understreker golfpresidenten at det er mye ugjort.

Det er fortsatt mye som skal skje, særlig i kontakt og oppfølgingen ut mot klubbene, og ikke minst opp mot digitaliseringsprosessen golfforbundet så vidt har startet opp med. Det blir en viktig prosess for å sikre bedre informasjonsflyt, ivaretakelse av spillerne og oppfølging av klubbene.

Her er det nye NGF-styret:

  • Egil Hatling (Oslo GK), president (gjenvalg)
  • Oddrun Skår (Gamle Fredrikstad GK), visepresident (gjenvalg, ny posisjon)
  • Gro Mjellem (Losby GK), styremedlem (gjenvalg, ny posisjon)
  • Katrine Eide (Stavanger GK), styremedlem (gjenvalg)
  • Hasse Iwarsson (Miklagard GK), styremedlem (gjenvalg)
  • Gabrielle Drageseth (Gjersjøen GK), styremedlem (ny)
  • Magnus Boland Haugen (Haga GK), styremedlem (ny)
  • Øyvind Krag Ingul (Byneset GK), styremedlem (ny)


Nå er målet 135.000 medlemmer

Pandemi og golfboom har gitt oss flere aktive enn noen gang, men norske golfklubber har ingen planer om hvileskjær.

Hele 100 delegater stemte for – og bare seks mot – da revidert virksomhetsplan for 2020-23 ble vedtatt på golftinget søndag. I planen har Golf-Norge løftet målet om antall medlemmer i norske klubber.

Etter ti år med nedgang, satte vi oss et mål om 100.000 medlemmer innen utgangen av 2023. Men i løpet av pandemien har golfinteressen eksplodert. Forvalter vi denne interessen på en god måte, tror vi på en fortsatt økning, forklarte generalsekretær Tor-Anders Hanssen fra talerstolen.

I løpet av høsten 2021 har antall medlemskap i norske golfklubber passert 127.000. Samtidig har aktiviteten nær doblet seg.

Historien har lært oss at dette kan svinge. Men vi tror ikke at golfboomen er over. Også i 2022 har vi lagt inn en solid økning før vi forventer en utflating i 2023. Tallet vi har landet på, er 135.000 ved utgang av planperioden. Det kan vi klare hvis vi fortsetter det gode arbeidet med rekruttering og ivaretakelse, understreket Hanssen.

Også resten Golf-Norge tror på det. Den reviderte virksomhetsplanen ble vedtatt med overveldende flertall.


Kontingenten ned: – Klubbene skal få mer for mindre

De to neste årene skal golfklubbene betale mindre i kontingent til forbundet. Samtidig lover NGF at klubbene skal få mer og bedre aktivitet tilbake.

Dette er et historisk vedtak. For første gang settes medlemskontingenten ned. Og til tross for reduksjonen, kan vi opprettholde og videreføre satsingen på våre fire hovedområder. Vi skal sørge for at Golf-Norge får mer tilbake selv om de skal betale mindre, sier golfpresident Egil Hatling.

På samme måte som den enkelte spiller betaler en kontingent til klubben, betaler golfklubbene en kontingent til NGF. Styrets forslag var å sette ned beløpet med ti kroner – til 362 kroner per medlem over 20 år.

Forslaget er begrunnet med at NGF i tingperioden har økt sin egenkapital med cirka ti millioner kroner. Økningen i egenkapital skyldes i hovedsak at NGF har hatt en sterk økning i kontingentinntekter, samt at reiseaktiviteten i toppidretten har vært betydelig redusert, forklarte golfpresidenten fra talerstolen.

NGF har fra tidligere opparbeidet en tilfredsstillende egenkapital, og forbundsstyret så ingen grunn til at denne skulle øke ytterligere. Det gjorde heller ikke klubbene.

Under tingforhandlingene fremmet Hakadal, Bærum og Fana GK et alternativt og omarbeidet forslag. De ønsket en reduksjon i kontingenten på 20 kroner. Men forslaget falt da bare 27 delegater stemte for, og 81 mot.

I budsjettene for 2022 og 2023 har vi lagt inn en reduksjon på ti kroner per medlem over 20 år. Når vi likevel skal gi mer tilbake til klubbene, og opprettholde de fleste satsingene og aktiviteten, bruker vi av forbundets egenkapital, sier Egil Hatling.


Kortet videreføres: – Viktig for frivilligheten

En lang debatt om et lite kort er foreløpig avsluttet. Introduksjonskortordningen fortsetter, men færre vil motta kortet.

Introduksjonskortordningen har vært gjenstand for debatt i Golf-Norge i mange år. Før årets golfting ønsket Tyrifjord GK å fremme forslag om å fjerne ordningen fordi belastningen faller på de største klubbene.

NGF ville ikke støtte forslaget da styret var bekymret for frivilligheten. Og etter samtaler i helgen, møtte klubb og forbund med et omforent forslag.

Dette viser hva vi kan få til hvis vi snakker sammen. Jeg vil berømme Tyrifjord for initiativet. Sammen har vi funnet en god løsning, og jeg håper vi har fått på plass en ordning som kan vare i mange år, sier golfpresident Egil Hatling.

Det omforente forslaget, som innebærer at verken administrativt ansatte i NGF eller journalister vil motta kortet, ble vedtatt med stort flertall. 102 delegater stemte for, bare ni mot. Og flere av klubbene ønsket innehaverne av kortet velkommen.

Dette er en seier for frivilligheten, men også for dialogen mellom klubb og forbund, sier Hatling.


Tutta ble hedret: – Takk til hele Golf-Norge

Suzann Pettersen ble hedret med Norges Golfforbunds høyeste utmerkelse under golftinget.

I september 2019 fikk Suzann Pettersens fantastiske karriere det punktumet den fortjente da hun avgjorde Solheim Cup for Europa og la opp på direkte TV rett etterpå – bare noen få uker etter at hun hadde gjort turneringscomeback etter å ha blitt mor for første gang.

Tutta har lagt bak seg nesten 20 år som profesjonell golfspiller med totalt 22 seirer på touren – inkludert to majortriumfer. Fra 2007 til 2015 tilbragte hun til sammen 436 uker på rad i topp-10 på verdensrankingen – en av tidenes prestasjoner i norsk idrett – og ved fire ulike anledninger var hun rangert som nummer to på verdensrankingen.

Hun har også representert Europa i Solheim Cup hele ni ganger, hvor fem av dem endte i seier.

Det er i det hele tatt svært mange gode grunner til at Tutta skal motta Golf-Norges høyeste utmerkelse, og det er både en ære og en glede å kunne gjøre det her i kveld, sa golfpresident Egil Hatling da han tildelte NGFs hederstegn til en tydelig rørt Tutta på golftinget lørdag kveld.

NGFs hederstegn tildeles personer som «på en særlig fortjent måte har virket til fremme av norsk golfsport, eller ytet golfsporten spesielt betydningsfulle tjenester», og Tutta er bare den 15. mottakeren av utmerkelsen siden 1971.

Jeg er ekstremt ydmyk og veldig glad over å være her i kveld. Min lange karriere i golfsporten startet her i Norge, og den kommer til å avslutte her hjemme. Jeg vil takke hele Golf-Norge for at dere var så inspirerende og inspirerte meg til å drømme skyhøyt, Oslo Golfklubb ikke minst. Dere var mitt andre hjem i mange år, sa Tutta fra talerstolen.

Les hele saken på norskgolf.no


Sammen om digital fremtid

Med nye digitale løsninger skal NGF jobbe for å bedre Golf-Norges rammebetingelser. Men klubbene vil ha et våkent øye til utviklingen.

Den digitale strategien står sentralt i golfforbundets plan for å videreutvikle Golf-Norge framover, og på tinget fikk da også styret klubbenes tillit. Men ikke uten en advarende pekefinger.

Hakadal, Bærum og Fana GK fremmet et forslag hvor de ville ha følgende ordlyd tatt inn i virksomhetsplanen:

«NGF skal bidra til at klubbene har tilgang på relevante IT-verktøyer og systemer, primært ved å være en pådriver overfor kommersielle aktører, fremfor å selv å eie og utvikle slike verktøyer.»

Forslaget falt da 61 delegater stemte mot og 49 stemte for.

Vi registrerer at en stor andel av klubbene stemte for forslaget til Hakadal, Bærum og Fana, og det signalet tar vi med oss, sa golfpresident Egil Hatling og forsikret om at den fremtidige digitaliseringen skal skje i dialog med klubbene.


Full enighet om datatilgang

Oslo Golfklubbs forslag om såkalte «åpne API-er» fikk full støtte av både NGF-styret og golftinget.

Det enstemmige vedtaket innebærer at data i GolfBox vil gjøres tilgjengelig for klubbenes bruk med hensiktsmessige, veldokumenterte grensesnitt, primært gjennom standardintegrasjoner.

Framover skal det utvikles retningslinjer for integrasjoner med GolfBox som blant annet regulerer krav til integrasjonspartnere, prosessen rundt forslag om nye integrasjoner, økonomiske forhold rundt utvikling, drift og vedlikehold m.m.

Kostnadene for tilgang til data i GolfBox gjennom standardintegrasjoner dekkes av NGF. Kostnadene for øvrige integrasjoner dekkes av bestiller.

Rettigheter og plikter knyttet til forvaltning og utnytting av data i GolfBox gjøres kjent for golfklubber og deres medlemmer gjennom synliggjøring av aktuelle bestemmelser i avtaler knyttet til GolfBox, dog med de begrensninger som til enhver tid følger av avtalen med GolfBox.


Norsk Golf-redaksjonen inn i NGF

Fra nyttår blir alle ansatte i Norsk Golf en integrert del av golfforbundets kommunikasjonsavdeling.

Det er klart etter at Hakadal, Bærum og Fana GK valgte å trekke sitt forslag om å stanse den planlagte selskapsavviklingen av Norsk Golf AS – og heller utrede et mulig salg.

Norsk Golf er svært viktig for ivaretakelsen av norske golfspillere. Det er vår største og viktigste kommunikasjonskanal utad, og henger tett sammen med våre kommersielle muligheter og digital strategi, forklarte kommunikasjonssjef Tom Rosenvinge under temadagen lørdag.

En kommersiell eier av Norsk Golf AS ville naturlig nok hatt andre interesser enn å støtte opp Golf-Norges virksomhetsplan. Samtidig vil ikke nedleggelsen av AS´et eller organisasjonsendringen ha betydning for redaksjonens frihet.

Norsk Golf er medlem av Fagpressen, og vi er ikke den eneste redaksjonen som eies av et forbund. Dette er en kjent situasjon, og forandrer ikke måten vi jobber på, sier redaktør Magnus Sveen.

De tre ansatte i Norsk Golf AS vil overføres til Norges Golfforbund fra nyttår.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club