Plenty av midler venter på søknader fra Golf-Norge. NGF tilbyr tjenesten gratis for klubbene.

Publisert mandag 23. januar 2023

Tilskuddsportalen er et verktøy for deg som vil jobbe mer effektivt og lykkes bedre i å søke tilskudd til prosjekter i klubben.

I portalen får du en oversikt over tilskuddsordninger som tilbys norske organisasjoner, og du kan søke etter støtteordninger og tilskudd i mange ulike kategorier.

Sentrale personer i golfklubber tilknyttet NGF, gis tilgang til Tilskuddsportalen kostnadsfritt.

Se mer informasjon HER

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club