I et samarbeid mellom den norske greenkeeperforeningen (NGA) og Norges Golfforbund inviteres herved til 2. runde med grunnleggende greenkeeperutdanning.

Publisert tirsdag 25. januar 2022

Senhøsten 2021 ble den første grunnleggende greenkeeperutdanning arrangert. Det var 32 engasjerte deltakere, som representerte et mangfold av klubber, som gjennomføre utdanningen. Evalueringen som ble gjennomført blant deltakerne i etterkant viste at læringsutbyttet var stort og at mange verdifulle relasjoner ble knyttet.

I Norge finnes det rett i underkant av 170 golfbaner. Det er stor variasjon blant disse og det er store forskjeller i hvilke kostnader som er investert i hver bane. Dersom man for enkelthets skyld beregner 1 million kroner per hull (da tar man i hvert fall ikke i!), representerer verdien av golfbanene i Norge over 2 milliarder kroner! Det sier seg selv at det er behov for kompetanse for å forvalte disse verdiene og for å kunne tilby så gode spilleflater som mulig til golferne.

Vi gjentar tilbudet og arrangerer nok en grunnutdanning over 2 uker. I tillegg til programmet vi hadde i fjor vil vi også tilby at deltakerne kan ta det lovpålagte sprøytesertifikatet under utdanningen!

For NGA/NGF er det viktig å gi et tilbud som kommer hele golf-Norge til gode. Vi vet av erfaring at reisekostnadene for klubber med stor reiseavstand fra sentrale områder ofte er en begrensende faktor for deltakelse. Vi har vært så heldige at vi har fått med oss noen av de største aktørene innen det grøntfaglige i Norge (Felleskjøpet Park og Anlegg, Hako Ground & Garden og Syngenta) og Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som samarbeidspartnere. Dette gjør oss i stand til å dekke reisekostnader for de klubber der dette overstiger kr. 1 000,-.

Målgruppen for deltakere er de som jobber på banen, daglig leder i klubb, de som jobber frivillig på banen, banekomite etc.

Sentrale temaer på grunnutdanningen vil være:

 • Golfbanen som idrettsanlegg
 • Marklære
 • Gjødsel
 • Vanning
 • Gress og andre vekster på golfbanen
 • Skjøtsel av golfbanens ulike deler
 • Maskinlære
 • Miljø
 • Studiebesøk
 • Baneoppsett
 • Sprøytesertifikat

Utdanningen vil foregå på Gamle Fredrikstad Golfklubb i uke 12 og 13. Deltakerpris er
kr. 9 000,- for 2 ukers utdanning. Dette inkluderer overnatting, bevertning, materiell og dekning av reisekostnader over kr. 1 000,-. Reisetilskuddet er begrenset til én person per klubb og gjelder reisen til Fredrikstad i forkant av utdanningen og retur siste dag.

For at utdanningen skal bli så bra som mulig har vi satt en øvre begrensning på 15 deltakere. Det er følgelig viktig å melde seg på så snart som mulig.

Frist for påmelding er 14. februar.

Førstemann til mølla prinsippet følges. Vi forbeholder oss retten til å prioritere deltakelse slik at flest mulige klubber kan delta.

For påmelding trykk her.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club