I et samarbeid mellom den norske greenkeeperforeningen (NGA) og Norges Golfforbund inviteres dere til greenkeeperutdanning.

Publisert onsdag 20. januar 2021

På grunn av gjeldende smittevernbestemmelser må utdanningen som var planlagt i uke 10 og 11 utsettes til høsten. Mer informasjon kommer.

I Norge finnes det rett i underkant av 170 golfbaner. Det er stor variasjon blant disse og det er store forskjeller i hvilke kostnader som er investert i hver bane. Dersom man for enkelthets skyld beregner 1 million kroner per hull (da tar man i hvert fall ikke i!), representerer verdien av golfbanene i Norge over 2 milliarder kroner! Det sier seg selv at det er behov for kompetanse for å forvalte disse verdiene og for å kunne tilby så gode spilleflater som mulig til golferne.

Sammen med NGA har NGF over flere år jobbet for å få til en offentlig greenkeeperopplæring. Ved forrige revidering av læreplaner viste det seg at vi ikke fikk gjennom våre ønsker. Det svenske golfforbundet har over flere år hatt en utdanning over tre steg – grunnutdanning, videreutdanning og høyere utdanning. Flere norske greenkeepere har gjennomført dette løpet. NGA/NGF har vedtatt å igangsette et lignende tilbud i Norge. Vi starter opp allerede i mars med en grunnutdanning over 2 uker.

For NGA/NGF er det viktig å gi et tilbud som kommer hele golf-Norge til gode. Vi vet av erfaring at reisekostnadene for klubber med stor reiseavstand fra sentrale områder ofte er en begrensende faktor for deltakelse. Vi har vært så heldige at vi har fått med oss noen av de største aktørene innen det grøntfaglige i Norge (Felleskjøpet Park og Anlegg, Hako Ground & Garden og Syngenta) og Aktivitetsbyen Gamle Fredrikstad som samarbeidspartnere. Dette gjør oss i stand til å dekke reisekostnader for de klubber der dette overstiger kr. 1 000,-.

Målgruppen er de som jobber på banen, daglig leder i klubb, de som jobber frivillig på banen, banekomite etc.

Sentrale temaer på grunnutdanningen vil være:

  • Golfbanen som idrettsanlegg
  • Marklære
  • Gjødsel
  • Vanning
  • Gress og andre vekster på golfbanen
  • Skjøtsel av golfbanens ulike deler
  • Maskinlære
  • Miljø
  • Studiebesøk
  • Baneoppsett

Utdanningen vil foregå på Gamle Fredrikstad Golfklubb. Deltakerpris er kr.
9 000,- for 2 ukers utdanning. Dette inkluderer overnatting, bevertning, materiell og dekning av reisekostnader over kr. 1 000,-. Reisetilskuddet er begrenset til én person pr. klubb.

For at utdanningen skal bli så bra som mulig har vi satt en øvre begrensning på 15 deltakere. Det er følgelig viktig å melde seg på så fort som mulig. Førstemann til mølla prinsippet følges. Vi forbeholder oss retten til å prioritere deltakelse slik at flest mulige klubber kan delta.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club