Alle gressinteresserte er velkommen til Landvik ved Grimstad 21.juni.

Publisert tirsdag 16. mai 2017

Da inviterer gressforskerne ved NIBIO til en International Turfgrass Field Day der alle kan se de forsøkene som gjøres på deres moderne forskningsanlegg. Det ventes deltakere fra hele Norden, så presentasjoner og omvisning vil foregå på engelsk. Tema for denne dagen er biostimulanter, og det blir orientering om forsøk med nye preparater som på forskjellig måte skal styrke gressplantene. Fullt program, med invitasjon også til grillkveld dagen før, ligger på NIBIOs nett.

NIBIO sine forskere har de siste femten årene bidratt til å utvikle golf i Norge med ny kunnskap om gode gressorter, optimal skjøtsel og hva som gir bedre vinteroverlevelse. Forskningen finansieres av golferne gjennom NGF og STERF. Dette er en anledning til å se hva pengene brukes til, og til å bli kjent med sentrale personer i gressbransjen.

Kontakt

Pål Melbye

Anleggssjef 908 20 190 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club