Golfklubbens handicapkomité skal gjennomføre en handicaprevisjon minst én gang pr. år, typisk ved årsskiftet.

Publisert tirsdag 5. desember 2017

Handicaprevisjonen ved årsskiftet (årsrevisjonen) gjennomføres for alle spillere i handicapkategori 1-5 som har klubben som sin hjemmeklubb.

Bakgrunnen for en årlig handicaprevisjon er å vurdere medlemmenes spillestyrke i forhold til deres nåværende handicap.

En handicaprevisjon baseres på fjorårets handicaptellende runder (minst åtte). Var det registrert færre enn åtte runder i fjor, finner systemet de sist registrerte rundene året før slik at det totale antallet runder blir åtte. Har man f.eks. registrert 20 runder i fjor inngår alle disse i handicaprevisjonen.

Handicaprevisjonen gjennomføres mer eller mindre automatisk i GolfBox og spillernes prestasjoner (scorer) sammenlignes med bla. hva som er å regne som normale scorer for spillere med omtrent samme handicap. Spillernes handicap kan i en handicaprevisjon bli justert opp, ned eller ikke justert.

Handicaprevisjonen tar ikke med spillere som har registrert færre enn fire handicaptellende runder i løpet av de siste 24 månedene. Disse spillernes handicap endres ikke.

Hver enkelt golfklubb må selv gjennomføre klubbens handicaprevisjon ved årsskiftet. Denne gjøres helst 1. januar eller så raskt som mulig etterpå – i løpet av januar.

I GolfBox finner man knappen for årsrevisjon under Medlemmer/Innlever score/Årsrevisjon (som tidligere).

NB! Runder som ligger til godkjenning av markør eller klubb må godkjennes/forkastes før handicaprevisjon gjennomføres.

Vi minner om at handicaprevisjon ved årsskiftet er en obligatorisk del av EGA Handicap System.

Konsekvenser for spillerne dersom handicaprevisjonen ikke gjennomføres?

  • Spillere med for lavt handicap i forhold til spillestyrke kan urettmessig gi adgang til ulike turneringer eller klasser.
  • CBA verdien (Computed Buffer Adjustment) som beregnes i turneringer kan justere buffersonen nedover, selv om det var flotte spilleforhold, siden mange i startfeltet har startet med et for lavt handicap.
  • Spillere kan bli stående med for lavt handicap i forhold til spillestyrke, noe som kan gjøre at golf blir mindre morsomt ettersom de sjelden klarer å score i forhold til sin spillestyrke, og de kan dermed unnlate å melde seg på klubbturneringer – eller slutte å spille golf.
  • Spillere kan bli stående med for høyt handicap i forhold til spillestyrke og får dermed en urettmessig fordel i turneringer som spilles med handicap.

EGA turneringshandicap

Spillere som har registrert fire eller flere handicaptellende runder i løpet av 2017 får også sin handicapstatus opprettholdt som, eller endret til EGA turneringshandicap for sesongen 2018. Alle andre spillere får handicapstatus EGA handicap ved inngangen av 2018. Disse kan spille seg til et EGA turneringshandicap i løpet av 2018 sesongen. EGA turneringshandicap er en forutsetning for å kunne delta i enkelte turneringer.

Kontakt

Thore Wilhelmsen

Spill- og dommerkonsulent 901 51 756 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club