NGFs lov § 15 fastslår at det skal anvendes reiseutgiftsfordeling for representantene til Golftinget. Det betyr at reiseutgiftene skal være de samme for alle representantene uavhengig av hvor i landet de reiser fra.

Publisert tirsdag 3. desember 2019

Det er klubbrepresentanter med stemmerett som kan benytte denne ordningen, og den gjelder kun reisekostnader. Fristen for innsendelse av skjemaet var 25. november, men skjemaer som er mottatt innen fredag 6. desember kommer med. Dersom dere ikke sender inn skjemaet, vil klubben bli fakturert for gjennomsnittskostnaden.

Link til skjemaet her.

 

Kontakt

Anne-May Moss

Økonomisjef 911 70 583 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club