Faggruppe golfhistorie er til stede på fagdagen og inviterer alle som er interessert til et #Nyttig møte kl. 16.00 om hvordan vi kan ta vare på og dra nytte av kulturminner på våre golfanlegg.

Publisert mandag 23. oktober 2017

Det handler om registrering, markedsføring og ikke minst den samfunnsverdi som ligger i å ta vare på historien. Vi er også til stede i pausene og tar gjerne en prat.

Klikk på vedlagte flyer og les mer om hva Faggruppe golfhistorie jobber med.

Kontakt

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club