NGF søker frivillige ressurspersoner til digitaliseringsprosjektet.

Publisert torsdag 24. mars 2022

Styret i NGF har vedtatt en digital strategi, og det er til oppfølgingen av dette arbeidet NGF ønsker bistand. NGF søker derfor frivillige ressurspersoner fra Golf-Norge som kan bidra i arbeidet med å utvikle og gjennomføre de fire overordnede ambisjonene i strategien:

 1. Engasjere og ivareta golfspilleren
 2. Forenkle den administrative klubbhverdagen
 3. Ta beslutninger basert på data og innsikt
 4. Øke kommersielle inntekter

Det søkes etter golfinteresserte personer som innehar engasjement, samt god og bred kompetanse innenfor ett eller flere av følgende områder:

 • Innovasjons- og/eller utviklingsprosjekter i større organisasjoner.
 • Digitalisering av prosesser, produkter og tjenester.
 • Kommersialisering i digitale kanaler.
 • Erfaring med arbeidsprosesser som Lean, Scrum, Design Thinking osv.
 • Informasjonssikkerhet og personvern.
 • Administrasjon og ledelse av golfklubb.
 • Annen relevant digital og/eller golffaglig kompetanse.

Bidraget fra de vi søker vil bestå av noe møtevirksomhet i 2022, men først og fremst i form av tilbakemeldinger og rådgivning knyttet til arbeidet som NGF utfører.

Interesserte kan sende en kortfattet e-post med begrunnelse for å være med til tom.rosenvinge@golfforbundet.no  

Frist for å melde sin interesse er 1. mai 2022.

Mer informasjon om NGFs digitaliseringsarbeid kan finnes her.

 

Kontakt

Tom Rosenvinge

Kommunikasjonssjef / avdelingsleder 930 28 866 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club