NGF søker leger og fysioterapeuter.

Publisert tirsdag 23. mai 2023

Klassifisering er en måte å sette i system og gjøre konkurranser for utøvere med funksjonsnedsettelse (paraidrett) rettferdig. Som i idretter hvor utøvere kategoriseres basert på vekt, blir utøvere med funksjonsnedsettelse kategorisert basert på av grad av funksjonsnedsettelse i forhold til golf.

I tillegg til spillere innen paragolf, krever turneringsbestemmelsene at spillere som ønsker å bruke golfbil i forbundsturneringer og juniorer som ønsker å bruke caddy, skal være klassifisert.  

Med økende aktivitet flere steder i landet ønsker NGF å utvide antall klassifisører med inntil tre personer, primært fysioterapeuter eller leger. Det klassifiseres i alt 15-20 personer per år, sentrert til spesifiserte datoer og steder, primært i perioden april til august.

Klassifisører i golf bør ha kunnskap om bevegelsesmønsteret i golfsvingen, samt selve spillet. NGF dekker alle kostnader i forbindelse med klassifisering, et lite honorar per klassifiserte spiller, i tillegg NGFs introduksjonskort som gir mulighet for spill på norske baner.

For mer informasjon se HER

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club