Har golfklubben et aktivt standpunkt til juks og antidoping?

Støtt arbeidet for en ren idrett uten juks – bli Rent Idrettslag!

Norges Golfforbund har gjennomført sertifiseringsprosessen som gjør at vi tilfredsstiller Antidoping Norges krav til «Rent Særforbund». 

Vi oppfordrer alle golfklubbene til også å ta et klart standpunkt til arbeidet for en idrett uten doping og juks. Den beste måten å gjøre dette på er ved å gjennomføre sertifiseringsprosessen «Rent Idrettslag». Antidopingarbeidet handler ikke bare om ulovlig inntak av stoffer. Det handler like mye om at forbund og klubber tar ansvar for problematikken, og skaper trygge miljøer med riktige verdier der ungdommen kan utvikle seg og prestere.

Vil din golfklubb være med å ta et ansvar? Les mer HER