Faggruppe IT vil i løpet av høsten vurdere, prioritere og innstille forslag til endring og utvikling av GolfBox.

Publisert mandag 20. august 2018

Faggruppen har allerede fått inn en god del forslag, men vi tar gjerne imot flere innspill fra frivillige og ansatte som administrerer medlemmer, turneringer og tidsbestilling i GolfBox.

Forslag og ønsker bes sendt til endringer@golfforbundet.nosenest fredag 14. september.

Faggruppen vil i løpet av høsten arbeide i tett dialog med GolfBox. Endelig liste over forslag og endringer som vil bli implementert i GolfBox-løsningen vinteren 2018/2019, vil bli sendt ut til klubbene i løpet av høsten/vinteren.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club