Faggruppe IT vil i løpet av høsten vurdere, prioritere og innstille forslag til endring og utvikling av GolfBox.

Publisert tirsdag 3. september 2019

Faggruppen har allerede fått inn en god del forslag, men vi tar gjerne imot flere innspill fra frivillige og ansatte som administrerer medlemmer, turneringer og tidsbestilling i GolfBox.

Forslag og ønsker bes sendt til endringer@golfforbundet.nosenest søndag 15. september.

Faggruppen vil i løpet av høsten arbeide i tett dialog med GolfBox. Endelig liste over forslag og endringer som vil bli implementert i GolfBox-løsningen vinteren 2019/2020, vil bli sendt ut til klubbene i løpet av høsten/vinteren.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club