Husk å rapportere dette til NIF i forbindelse med samordnet rapportering!

Publisert tirsdag 13. mars 2018

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall per 31.12.17 til Norges Idrettsforbund (NIF) innen 30.04.18. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2018, og vi minner om viktigheten av å få registrert også antall aktive funksjonshemmede i gruppene.

Her er noen grunner til at denne registreringen er så viktig:

  • Idrettslag får ofte ekstra økonomisk støtte til arbeid med funksjonshemmede på bakgrunn av registrerte aktive funksjonshemmede medlemmer. Dette gjøres på Gruppenivå (GR) i registreringen.
  • Dette er foreløpig det eneste måleverktøyet vi har i forhold til antall funksjonshemmede i norsk idrett.

Hvordan registrerer man antall funksjonshemmede i KlubbAdmin?

  • Dersom noen av gruppas registrerte aktive medlemmer har en funksjonsnedsettelse (bevegelse-, syn-, hørsel-, og/eller utviklingshemning), så er det viktig at det i tillegg til «aktive medlemmer» og blir registrert på «aktive medlemmer med funksjonsnedsettelse» – se eksempel under.
  • Registreringsboksene kommer til syne, når «knappen» skyves mot høyre. Det kan ikke registreres flere enn det som er registrert i boksene for aktive medlemmer over.

 

  • Husk å ta med ALLE – uansett om de er aktive på/i ordinære treningstilbud, eller et tilrettelagt tilbud i gruppa.
  • Dette er ikke koblet opp mot navn, kun alder/kjønn.

Eventuelle spørsmål om samordnet søknad og rapportering kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.

Kontakt

Gøril Hansen

Inkluderingskonsulent 995 76 525 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club