Hatt en utfordrende overvintring av greenene?

Erfaringstreffet 19. mai kan kanskje gi svar på hvordan man best kan forebygge dette!

Mer informasjon kan finnes i vedlagte dokument.

Meld deg på her