Publisert onsdag 1. april 2020

I pressekonferanse kl. 11.30 i dag fortalte Helsedirektør Bjørn Guldvog at det nå kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet så lenge man holder seg innenfor de generelle anbefalingene for forebygging av smitte (Ikke selv smittet eller i karantene, maks. 5 pers i gruppe, min. 2 m avstand både innad i gruppa og til andre grupper, håndhygiene, hosteregler etc.).

I golfen har vi jobbet hardt for å få til denne åpningen og er glade for at den kom nå før påske, men vi er også veldig bevisste på at den kommer med ansvar for hver og en av oss.

  • Er klubben i det minste i tvil om dere er innenfor retningslinjer og råd som er gitt for å hindre smitte så avstå.
  • Trykket kan nå i starten bli veldig stort på enkelte baner. Klarer dere å håndtere det uten at smittefaren øker? Hvis ikke bør dere ha en gradvis åpning. Kanskje bare medlemmene først? Som klubbleder sitter du med ansvar.
  • Myndighetene har bedt oss om å unngå reiser som ikke er strengt nødvendige. Er din reise til en golfbane (som ligger litt langt unna) strengt nødvendig?

Vedlagt og nedenfor finner dere retningslinjer for hvordan opptreden på bane bør være før, under og etter spill. Disse må bekjentgjøres til alle medlemmer og alle som besøker golfbanen. Bruk nett, sosiale medier, plakatoppslag etc. (Vi jobber med å finne en løsning slik at dere kan lenke direkte til disse retningslinjene. Dette er forhåpentlig på plass i morgen.)

Foreløpig anbefaler vi at drivingrange holdes stengt. Det arbeides med retningslinjer for drivingrange, nærspillområder, en til en instruksjon osv.

Kos dere på golfbanen, men husk smittevernreglene og retningslinjene.

RETNINGSLINJER FOR Å BEGRENSE KORONASMITTE VED BRUK AV GOLFANLEGG

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club