Direktoratet sier at de anser NGF sin informasjon til klubbene som fornuftig og presiserer rådet om å unngå unødvendige reiser innenlands.

Publisert tirsdag 30. mars 2021

NGF har over lang tid jobbet for å få en avklaring på hva som anses som organisert idrettsaktivitet i covid-19-forskriften, og nå har vi fått en skriftlig avklaring både med Helsedirektoratet og idrettsforbundet (NIF).

Organisert idrettsaktivitet omfatter typisk idrettsaktivitet i regi av klubb eller annet organisasjonsledd. Egentrening omfattes ikke av aktivitetsforbudet, og dette inkluderer som utgangspunkt også egentrening som skjer på klubbens eget idrettsanlegg. Egentrening vil imidlertid i noen tilfeller likevel kunne anses som organisert idrettsaktivitet, for eksempel hvis flere personer avtaler å møtes for å drive egentrening samtidig og det da i realiteten fremstår som en fellestrening.

Direktoratet påpeker viktigheten av å unngå unødvendige reiser innenlands. Dette fordi det er en risiko for spredning av smitte dersom du reiser fra områder med mye smitte i Norge til et område med lite smitte.

NGF er glade for helsemyndighetenes tilbakemelding og at vi nå kan åpne golfbaner og treningsområder, inkl. driving range, for golf med de smittevernsrestriksjonene som vi ble så godt kjent med i forrige sesong. NGF ber både spillere og klubber om å merke seg oppfordringen om å unngå reiser som kan medføre smittespredning.

Se NGFs koronasider for mer informasjon.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club