For å understøtte jobben med å ta vare på mulige kulturminner på våre golfbaner, er det utarbeidet en veileder med tilknyttet nettside som ble lansert på Golftinget.

Publisert tirsdag 3. desember 2019

Du finner veilederen under menyen på www.golfhistorie.no.  Veilederen er dessuten sendt per post i 3 eksemplarer til alle NGFs medlemsklubber og er myntet på interesserte ildsjeler i klubben og relevante myndigheter som det er aktuelle å ta kontakt med. Vi håper at klubbene vil ta disse hjelpemidlene i bruk og ser mulighetene for å utnytte eventuelle kulturminner på anlegget til sin fordel. Har dere spørsmål, send gjerne en e-post til faggruppens leder Jens N. Engelstad  jens.n.engelstad@marfloat.no. 

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club