Hole in One?

Retningslinjer for registrering

NGF minner om at registrering av HiO skal gjøres elektronisk av den golfklubb hvor HiO ble oppnådd.

For at en HiO skal bli offisielt registrert hos NGF, må:

  • HiO oppnås på en sloperatet bane i Norge under en fastsatt runde.
  • Hullene spilles i riktig rekkefølge og i henhold til golfreglene med start på hull 1, evt. hull 10, eller etter turneringskomiteens bestemmelse.
  • HiO bekreftes av markør, annen spiller eller annen person som har sett slaget og godkjennes av klubben.

For mer informasjon og registrering av HiO, se HER