Høring til ny virksomhetsplan for Golf-Norge

Vær med på å bestemme hvilken retning Golf-Norge skal gå de neste fire årene.

På Golftinget i november skal blant annet virksomhetsplan for Golf-Norge de neste fire år vedtas. I den forbindelse har representanter fra 15 klubber sammen med NGF utarbeidet et forslag til ny virksomhetsplan som man ønsker tilbakemelding på fra klubber og interesseorganisasjoner.

Forslaget til ny virksomhetsplan blir sendt ut i løpet av kort tid med svarfrist 18. august. Vi håper så mange klubber som mulig tar seg tid til å behandle forslaget og komme med tilbakemeldinger.