Midt i juni sendte NGF et notat vedrørende Greenfeeoverenskomsten på høring til alle landets klubber.

Publisert mandag 7. august 2017

Dette er et ledd i det forberedende arbeidet som skal munne ut i et vedtak på Golftinget i november.

Vi har mottatt noen svar, men håper at atskillig flere klubber gir sine innspill i denne så viktige saken for golf-Norge, før fristen går ut 15.august.

Høringsnotatet ligger vedlagt.

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post

Dokumenter

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club