Klubbenes golfbiler må ha egen forsikring.

Publisert tirsdag 16. mai 2017

Klubbenes generelle ansvarsforsikring vil i mange tilfeller ikke dekke ansvar for skader golfbiler påfører personer, andre biler, bygninger etc. Klubbene må derfor sørge for at alle golfbiler har egne forsikringer knyttet til hver enkelt golfbil. Kostnaden for dette er lav, og normalt vil klubbenes eget forsikringsselskap kunne forsikre golfbilene.

Dersom klubber trenger bistand kan NGFs forsikringssamarbeidspartner kontaktes:

Claus Frimann Clasen i Lyberg & Partnere, tlf. 901 31 207 eller e-post: claus@lyberg.no

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club