75 % av alle trenerattester venter på godkjenning fra klubben. Har din klubb registrert alle?

Publisert søndag 29. januar 2023

Det er obligatorisk med trenerattest for alle trenere i norsk idrett. Ambisjonen er å etablere en tydeligere standard for norsk idrett, slik at utøverne møter et likere og mer helhetlig kvalitetstilbud uavhengig av trener, idrett eller klubb.

Det skal bli enklere og mer oversiktlig for trenerne, hva som er de viktigste oppgavene som skal løses. Dette skal gi en felles grunnforståelse og forventningsavklaring for alle involverte.

Dette betyr at alle trenere tilknyttet en klubb i Norges Golfforbund må gå inn på https://trener.nif.no/ og gjennomføre trenerattesten.

NB! Per tid er det det over 75 % av alle gjennomførte trenerattester som ligger og venter på at klubben(e) skal attestere/registrere disse. Vi ber derfor om at dere som klubb går inn på minidrett.no/trener og registrer de som har tatt trenerattesten i din klubb. Vi ber også om at klubben gir beskjed til alle øvrige trenere som ikke har tatt trenerattesten om å ta denne.

For mer info om trenerattesten og hvem som skal ta den se Trenerattesten - Golfforbundet

Se brukerveiledning for klubb registrerer trenerattesten og politiattest.

Kontakt

Vegard Andreas Haugen

Trenerutviklingsansvarlig 952 79 869 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club