Har klubben mottatt NGFs greenfeesjekker i løpet av 2022- sesongen? Husk å sende inn krav innen 15. januar 2023.

Publisert tirsdag 3. januar 2023

Klubber som i løpet av 2022 har mottatt NGFs greenfeesjekker som betalingsmiddel for greenfee, og som ønsker å få refundert disse, må sende faktura for disse innen 15. januar 2023. Etter denne datoen kan klubbene ikke påregne refusjon.

Sjekkene skannes og sendes inn sammen med faktura til faktura@golfforbundet.no eller til Norges Golfforbund, PB 5000, 0840 Oslo.

Kontakt

Kristin Gunhildrud

Markedskonsulent 957 51 580 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club