Husk å nominere til prisen Årets Ildsjel 2023!

Har klubben en ildsjel som fortjener nasjonal heder og ære?

Idretts-Norge er i stor grad bygget og driftet av ildsjeler, og hvert år hedrer NGF golf-Norges ildsjeler med å tildele prisen Årets Ildsjel.

Gjennom prisen Årets Ildsjel ønsker NGF å nå fram til ildsjeler som gjennom flere år har vært engasjert i frivillig arbeid i klubbene knyttet til trening, drift av anlegg, som tillitsvalgt, eller annen form for frivillig innsats. Prisen skal understreke viktigheten av, og stimulere til, det frivillige arbeidet i klubbene.

For å kåre Årets Ildsjel 2023 er vi avhengig av at klubbene løfter fram og nominerer en av sine ildsjeler, og vi oppfordrer alle klubbene til å sende inn en nominasjon.

For statuttene til Årets Ildsjel, samt link til nominasjonsskjema, klikk HER

Frist for å nominere Årets Ildsjel 2023 er 15. september.