NGF har inngått strategisk samarbeid med en av de ledende norske aktørene på automatisert dialog!

Publisert torsdag 1. oktober 2020

Automatisering av kommunikasjon handler om å kunne lage kommunikasjonselementer som automatisk når en gruppe medlemmer. Alle klubber har veldig høyt arbeidspress, med mange daglige oppgaver. Med automatiserte dialogprosesser via et system som Loopify, vil arbeidspresset for hver enkelt klubb bli mindre.

Målet med samarbeidet er i større grad å kunne tilby klubbene å automatisere dialogen med medlemmer, slik at medlemmer føler seg enda bedre ivaretatt. Loopify kan brukes mot alle typer segmenter i klubbene.

Løsningen er allerede i bruk av 15 klubber. Løsningen er testet ut på "nye medlemmer" i de respektive klubbene. Tilbakemeldingen har vært veldig positiv både fra klubber og deres medlemmer, derfor har nå NGF inngått et formelt samarbeid.

For deg som golfklubb betyr dette strategiske samarbeidet at:

  • NGF lager maler til automatisert dialog mot forskjellige type målgrupper.
  • Malene kan enkelt lastes ned og tilpasses klubbens behov.
  • NGF bruker også selv systemet mot klubbene, slik at dialogen mellom forbund og klubb på sikt blir bedre og mer fruktbart for klubbene.
  • Klubbene får både rabatt på løsningen og support via både NGF og Loopify.

Vil du se hvordan løsningen fungerer kan du klikke på webinaret «Ivaretakelse - Hvordan tar vi vare på nye medlemmer» som ble avholdt 25. juni 2020.

Se også webinar som arrangeres torsdag 8. oktober kl. 09.00.

For mer informasjon ta kontakt med NGF Klubbservice, Klubbservice@golfforbundet.no.

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club