Publisert mandag 16. mars 2020

Som dere sikkert har sett har vi i golfforbundet (NGF) gått ut med anbefaling om å stoppe all idrettslig aktivitet på bane, driving range og simulatorer fram til og med 26. mars.
Se mer informasjon her.

Det kommer ganske mange e-poster og meldinger på ulike plattformer. Noen i retning av at dette er for strengt (man får jo lov til å gå tur) og noen om at vi bør være strengere og at vi må reagere på brudd. Vi får henvendelser fra enkeltpersoner og organisasjoner som forteller om baner som ikke har stengt og noen ganger er det uenighet mellom klubb og baneeier om beslutningen.

Klubber, og ikke minst baneselskap, som ikke engang kan være medlem hos oss, er egne juridiske enheter som vi ikke har instruksjonsmyndighet overfor på andre ting enn det som ligger innenfor idrettens regelverk og det er årsaken til at vi har gått ut med en anbefaling og ikke et pålegg. Dere ser sikkert også at myndighetene bruker begrep som fraråder og sier det er det sterkeste de kan bruke. På et tidspunkt må hver og en av oss også ta selvstendig ansvar og beslutninger, vi kan ikke alltid bare skyve ting oppover i systemet. Vi har sagt hva vi mener.

Vi forstår at noen kan mene at vår reaksjon er unødvendig siden vi spiller ute i friluft og har anledning til å holde god avstand til hverandre, men det er også andre ting å tenke på. F.eks. signaleffekten når idrettsforbundet (NIF) og helsemyndigheter har sagt at all idrettsaktivitet avlyses med umiddelbar virkning. Vi i golfen skal ikke være med å skape usikkerhet omkring overordnede beslutninger, vi skal delta i dugnaden med å stoppe spredningen av koronaviruset og unngå å bli beskyldt for å være egoistiske, griske og bare tenke egen økonomi. Å tilrettelegge for golfspill vil kunne medføre spredningssituasjoner enten blant ansatte, frivillige eller de som spiller. Det krever betydelige rutiner, informasjonstiltak og kontroller å sikre seg mot det. Vi skal også huske at golfere reiser mye og mange har en høy alder, noe som gjør det mer alvorlig om de blir smittet.

Som nevnt forstår vi at noen kan mene at vår beslutning er unødvendig, men ulike faser tilsier ulike tiltak og derfor vil vi senere i uka forsøke å få til et møte med NIF for å høre om kanskje vi i golfen, med våre forutsetninger, kan bidra på en annen og positiv måte til at folk kan få brudd i den monotone og traurige hverdagen som det kan bli mange av.

Vi fortsetter å informere via www.golfforbundet.no, NGF-nytt og på Facebook når det er utvikling i saken.

I tillegg kan du lese kommentaren "Det er ikke for moro skyld!" på Norsk Golfs nettsider. 

Vi avholder daglig møte i NGF for å diskutere reaksjoner, utviklingen etc. Fra i morgen vil også representanter fra klubber, baneeiere, GAF og NGA inngå i en form for kriseberedskapsstab med oss.

Vi ber om at dere tenker langsiktig og helhetlig på denne saken. Det kommer en tid etter koronaviruset også.

Kontakt

Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club