NGF minner om idrettens retningslinjer

Publisert mandag 2. oktober 2017

Norges Golfforbund med tilsluttede klubber er en del av norsk idrett. Idretten har vedtatt et sett med retningslinjer som beskriver forholdet til alkohol, det være seg bruk eller promotering.

NGF oppfordrer alle golfklubber til å sette seg inn i retningslinjene tilknyttet idrett og alkohol, samt at klubbene i sitt daglige arbeid aktivt jobber for å ivareta idrettens verdier.

NGF registrerer at det i løpet av en sesong kan forekomme turneringer der alkohol promoteres. På generelt grunnlag oppfordrer NGF alle golfklubber om å gjennomgå alkohollovens bestemmelser, særlig knyttet til paragraf 9-2 som omhandler reklame for alkohol.

Idrettens retningslinjer

Alkoholloven

Kontakt

Rune Hauger

Assisterende generalsekretær 920 17 065 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club