Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget og denne våren er det idrettskretsting i alle kretser. De første idrettskretstingene avholdes lørdag 14. april og det siste lørdag 11. juni.

Publisert tirsdag 10. april 2018

I 10 av idrettskretsene har golfidretten representasjonsrett, som innebærer at klubbene velger den/de som de ønsker skal representere golfidretten i kretsen*
I 7 av 10 idrettskretser har golfklubbene sin/representant/er på idrettskretstinget:

Østfold:
Anita Veum Sandtrø, Moss & Rygge GK

Akershus: 
Cathrine Aaslund Langerød, og Berit Furuset, begge Hakadal GK

Rogaland:
Tore Nyrén, Stavanger GK

Hordaland:
Lars Barstad, Meland GK

Møre og Romsdal:
Heidi Post, Molde GK

Trøndelag:
Einar Olsvik, Byneset GK

Troms:
Simen Utvik Inderhaug, Midt-Troms GK

Disse personene stiller som representanter for golfklubbene i sin «region» eller fylke, på idrettskretsting og på f.eks. lederfora eller andre møter som idrettskretsen inviterer til.
I forbindelse med Golfforum 10. -11. november, blir det igjen valg av klubbenes representanter i region/krets.

*Det finnes tre ulike ordninger for hvordan golfidretten kan være representert på idrettskretstingene. I Oslo velges det representanter fra idrettslag på valgmøter i idrettens samarbeidsutvalg (ISU) i bydelen, i 7 av idrettskretsene kan hver enkelt golfklubb stille med representant/er (lagsrepresentasjon) og i 10 av kretsene har golfidretten representasjonsrett som nevnt over.

Kontakt

Lise Bjørnstad

Spesialrådgiver golfens samfunnsverdi 419 00 062 e-post
Samarbeidspartnere Alle våre samarbeidspartnere er medlem av NGF Club