Idrettskretsting 2022 - Representasjon fra golfidretten

NGF mener det er viktig at golfidretten deltar på idrettspolitiske arenaer som andre idretter i NIF-familien.

Dette for å synliggjøre golf, knytte kontakter og kunne påvirke utviklingen i norsk idrett.

Idrettskretsens øverste myndighet er Idrettskretstinget. De første avholdes 2. april (Rogaland, Vestland og Nordland) og det siste onsdag 15. juni (Oslo).

Se vedlagte dokument for mer informasjon om Idrettskretstingene og hva som gjelder i deres krets.

NB! Fristen for innmelding av representanter i fylker dere dette er relevant er 28. februar.